Tekstikoko +   Tekstikoko -
       KOULUTUSPALVELUT
 
PÄIVITÄ TIETOSI VARSINAIS-SUOMEN  MUISTIYHDISTYKSEN KOULUTUKSISSA!
 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys järjestää räätälöityjä koulutuksia kohderyhmän omien tarpeiden mukaan. Kohderyhmiämme ovat terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattihenkilöstön ja opiskelijoiden lisäksi erilaiset järjestöt, yhdistykset ja palvelualat, esim. kaupat, pankit ja apteekit.
Aihesisällöistä riippuen kouluttajina toimivat yhdistyksen omat työntekijät tai muut asiantuntijat, esim. neurologi, geriatri tai neuropsykologi.
 
 
Koulutusaiheitamme ovat mm.
 
HUOLEHDI MUISTISTASI
• MUISTISAIRAUDET JA NIIDEN HOITO
• HAASTEELLINEN KÄYTTÄYTYMINEN OSANA MUISTISAIRAUTTA
• MUISTIASIAKKAAN KOHTAAMINEN
• MUISTIASIAKKAAN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ TYÖOTE
• MUISTIASIAKKAAN KOTONA ASUMISEN HAASTEET JA NIIHIN VASTAAMINEN
• KUNTOUTUMINEN OSANA MUISTISAIRAUTTA SAIRASTAVAN ARKEA
• TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN RYHMÄTOIMINNALLA
• HYVÄN HOIDON ELEMENTIT MUISTIASIAKKAIDEN HOITOYKSIKÖSSÄ
• YHTEISTYÖ OMAISTEN KANSSA JA OMAISTEN TUKEMINEN
• MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYVYN ARVIOINNISSA KÄYTETTÄVÄT MITTARIT
• MUISTISAIRAAN JA HÄNEN OMAISENSA OIKEUDET
• CERAD - TEHTÄVÄSARJA - PERUSASIOITA LIITTYEN TESTAUKSEEN 
   (HAASTATTELU, HAVAINNOINTI JA KIRJAUSKÄYTÄNNÖT)
•  PROJEKTEILLA KEHITTÄMINEN
• VANHUSTYÖN EETTISET LÄHTÖKOHDAT
 
Ota yhteyttä, niin teemme koulutustarjouksen toiveidesi mukaisesti!
 
 
Hanne Mansala
Koulutusvastaava
p. 040 176 9744
hanne.mansala@muistiturku.fi
 
tai toimisto p. 044 2020 533
 
 
******************************************************************************************************

Yhdistystoiminta
Yhteystiedot
Tapahtumakalenteri
Jäseneksi
Ota yhteyttä
Materiaali
Tammikoti
Kehittamishankkeet
Muu toiminta
Koulutustoiminta
Muistiluotsi
Alaosastot


Linkit

Perustietoa