Tekstikoko +   Tekstikoko -
       MUISTIKUNTOUTUS TAMMIKOTI , 
Muistiasiakkaiden kuntouttava päivätoiminta
 
**************************************************************************************************
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Muistikuntoutus  Tammikoti on toiminut  vuodesta 1990 Turkulaisten muistisairaiden henkilöiden kuntoutumista tukevana päivätoimintapaikkana. Tammikodin toiminnan rahoittaa pääosin Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. 
 
Asiakkuuden edellytyksenä on muistisairausdiagnoosi, ammattilaisen arvio kuntouttavan päivätoiminnan  soveltuvuudesta asiakkaalle sekä asiakkaan oma motivaatio osallistua  toimintaan. Asiakkaat ohjautuvat Tammikotiin kaupungin muistikuntoutusjonosta vastaavan palveluohjaajan kautta. Ennen asiakkuuden alkua Tammikodin vastaava ohjaaja tekee kotikäynnin, jossa asiakas ja omainen  saavat lisätietoa toiminnasta. Tapaamisessa  tehdään yhdessä  alustava kuntoutumista tukevan toiminnan suunnitelma. 
 
Tammikodissa muistisairaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpysymistä ja edistymistä tuetaan tutkittuun tietoon perustuvin kuntoutumista tukevin menetelmin. Muistisairauksien  keskeisiä piirteitä ovat muun muassa toimintakyvyn lasku, käyttäytymisen muutokset sekä muistin, päättelykyvyn, puheen, havaintokyvyn ja kätevyyden häiriöt. Näistä aiheutuviin erityistarpeisiin pystytään parhaiten vastaamaan muistisairaille henkilöille tarkoitetussa omassa kuntoutumista tukevassa toiminnassa.  Ohjelmaan sisältyy päivittäin toimintakyvyn eri osa-alueiden harjoittelua.  Liikkumiskykyä, ajattelutoimintoja sekä kädentaitoja harjoitetaan yksilöllisesti räätälöidyissä pienryhmissä. Isommissa ryhmissä tavoitteet painottuvat osallistuvaan yhdessäoloon, vertaisuuteen ja sosiaalisen toimijuuden tukemiseen hyödyntäen mm luovia menetelmiä ja musiikkia.  Yksilöohjauksessa asiakkaalla on mahdollisuus harjoitella toiminnallisin menetelmin muun muassa keittiötöitä, kaupassa asiointia tai linja-autolla kulkemista. 
 
Asiakkaan kokonaistilannetta arvioidaan  ja hänen toimintakykyään seurataan yhteistyössä omaisten sekä Turun sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöstön  kanssa. Arvioinnin tukena käytetään yleisesti hyväksyttyjä mittareita. Yksilölliset, kuntoutumista tukevan toiminnan suunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  
 
Päivätoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää muistisairaan henkilön kotona asumisen edellytyksiä. Toiminta mahdollistaa myös muistisairauteen sairastuneen henkilön läheiselle säännölliset  vapaapäivät, jotka auttavat omaista jaksamaan  vaativassa elämäntilanteessa.  Läheiset saavat tarvittaessa vastaavalta ohjaajalta tietoa, tukea ja käytännön neuvoja arkea helpottavissa ja palveluihin liittyvissä asioissa joko puhelimitse tai sovitussa tapaamisessa. Tammikodissa järjestetään myös omaisten ilta kaksi kertaa vuodessa.
 
Tammikodissa työskentelee kolme  ohjaajaa  ja  vastaava ohjaaja. Työntekijät  ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan säännöllisellä koulutuksella. Tammikodin toiminnan kehittämistä ohjaavat asiakkaiden tarpeet sekä teoreettinen tieto muistisairaiden ikääntyneiden henkilöiden hyvästä kuntoutumista tukevasta toiminnasta.
 
 Vuonna 2017 päivätoimintamaksu  on  20, 40 e. Hintaan sisältyy edestakainen kuljetus kodin ja Tammikodin välillä, aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja kuntoutumista tukeva ohjelma.
Tammikoti on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-15 ympäri vuoden. 
 
 
 
 
KATSO TAMMIKODIN PÄIVÄOHJELMA
 
 
 
Lisätietoja:
 
Johanna Kangasniemi
Vastaava ohjaaja
p. 0400 653 378
Varusmestarintie 15, 20360 Turku (Runosmäki)
 
 
 
 
 
KATSO TAMMIKODIN ARVOT TÄÄLTÄ

Yhdistystoiminta
Yhteystiedot
Tapahtumakalenteri
Jäseneksi
Ota yhteyttä
Materiaali
Tammikoti
Kehittamishankkeet
Muu toiminta
Koulutustoiminta
Muistiluotsi
Alaosastot


Linkit

Perustietoa