Tekstikoko +   Tekstikoko -
       YHDISTYS
 
Muistiyhdistyksessä toimii suuri joukko asian ammattilaisia, sekä palkattuja työntekijöitä, että vapaaehtoisia toimijoita. 
Olemme täällä sinua varten, oletpa sitten itse sairastunut, läheinen, ammattilainen tai muuten asian tärkeäksi kokeva. 
 
 
Maksuton muistineuvonta on vain puhelinsoiton päässä. Ammattitaitoinen neuvojamme Leeni Eriksson neuvoo puhelimitse tai yhteisessä tapaamisessa kaikissa muistiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä muistineuvojaan. Katso täältä yhteystiedot
 
Jäsenille järjestetään säännöllisesti jäsentapaamisia. Tapaamiset löytyy täältä
 
 
Omaisena toimimisen iloja ja suruja jaetaan yhdistyksen avoimissa omaisten vertaistukiryhmissä. Ryhmiä kokoontuu usealla eri paikkakunnalla ja niihin voit osallistua vapaasti, ilmoittautumista ei tarvita.
Alaosastot / juttutuvat löytyy täältä
 
Ensitietokurssit omaisille ja sairastuneille.
Kurssit järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin kanssa ja ne ovat suunnattu muistisairauden varhaisvaihetta sairastaville henkilöille sekä omaisille, joilla on muistisairauden varhaisvaihetta sairastava läheinen. Lisätietoja täältä
 
 
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen toiminnan tarkoitus määräytyy yhdistyksen säännöissä (2 §). Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä dementiaa aiheuttavien sairauksien ja vaikeiden muistihäiriöiden haittavaikutusten vähentämiseksi, valvoa näistä oireista kärsivien yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia etuja ja toimia heidän omaistensa tukena. 
Yhdistys toimii valtakunnallisen Muistiliiton paikallisyhdistyksenä.
 
Yhdistyksen säännöt
 
Toimintasuunnitelma 2017
 
 
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenistö syys- ja kevätkokouksissa. 
Jäsenistö valitsee keskuudestaan hallituksen. 
 
 
YHDISTYKSEN HALLITUS 2017
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Merta Anne
 
    Korpela Ulla
    Auramo Anne           
    Karjalainen Riitta
    Niskanen Riitta
    Kylävalli Anja
    Uusitalo Markku
    Purmonen-Merivirta Leena
    Hassinen-Laine Tuija
    Anttila Vesa
 
 
****************************************************************************************************
Lahjoitus:
 
Jos haluat ohjata esimerkiksi onnittelu-, kukka- tai joulutervehdysrahat muistityöhön, käytä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen tiliä: Liedon säästöpankki FI7543091520158633
 (BIC-koodi: ITELFIHH)
 
Kirjaathan maksua suorittaessa maksuviitteeseen syntymäpäiväsankarin/poisnukkuneen nimen.
Halutessasi voit myös kohdentaa lahjoituksesi johonkin tiettyyn toimintaamme esim. juttutupa, ryhmätoimintaan tms.
 
Lämmin kiitos tuestasi!
 
***************************************************************************************************
 
ÅBONEJDENS ALZHEIMER-FÖRENING R.F.
Ett stort antal sakkunniga arbetar i föreningen, både anställda personer och frivilliga aktörer. Vi är här för Dig oberoende av din situation; du kan själv ha insjuknat i en minnessjukdom, du kan vara anhörig eller närstående, yrkesperson eller allmänt intresserad av temat. 
 
Gratis minnesrådgivning får du genom att ringa till oss! Du kan antingen ringa eller komma och träffa vår yrkeskunniga rådgivare Leeni Eriksson som på finska handleder dig i olika frågor gällande minnet och minnessjukdomar. Kontaktuppgifterna hittar Du här
 
För föreningens medlemmar ordnas det regelbundet medlemsträffar. Träffarna hittar du här
 
För anhöriga ordnas det stödgruppsverksamhet där de anhöriga kan dela vardagens utmaningar, både glädje och sorg med varandra. Dylik gruppverksamhet ordnas i många kommuner och man kan delta utan att anmäla sig, verksamheten är för tillfället på finska. Stödgruppsverksamheten hittar Du här
 
Förstainformationskurser för både insjuknade och anhöriga ordnas på våren och hösten. Kurserna ordnas i samarbete med Åbo stad och de riktar sig till personer vars sjukdom är i ett tidigt skede samt till anhöriga till dessa personer. Tilläggsinformation hittar Du här
 
 
Verksamhetens syfte bestäms i föreningens stadgar (2 §). Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde verka för att minska de olägenheter som beror på svåra minnesstörningar och sjukdomar som orsakar demens. Syftet är även att bevaka de insjuknades samhälleliga, sociala och allmänna ekonomiska förmåner samt att stöda de anhöriga.
Föreningens stadgar hittar du här
Åbonejdens Alzheimer-förening är en lokalförening till det riksomfattande Alzheimer Centralförbundet. 
 
Föreningens medlemmar (medlemskår) har den högsta beslutanderätten i höst- och vårmötena. Medlemmarna väljer styrelsen inom sig. 
 
 
Föreningens styrelse år 2017
Anne Merta fungerar som Åbonejdens Alzheimer-förenings styrelseordförande. 
 
Övriga medlemmar:
    Korpela Ulla
    Auramo Anne           
    Karjalainen Riitta
    Niskanen Riitta
    Kylävalli Anja
    Uusitalo Markku
    Purmonen-Merivirta Leena
    Hassinen-Laine Tuija
    Anttila Vesa
Yhteystiedot
Tapahtumakalenteri
Jäseneksi
Ota yhteyttä
Materiaali
Tammikoti
Kehittamishankkeet
Muu toiminta
Koulutustoiminta
Muistiluotsi
Alaosastot


Linkit

Perustietoa