Muistiliitto logo
Menu

Oman hyvinvoinnin arviointi muistisairaan ihmisen rinnalla elävälle läheiselle

Muistisairaan henkilön läheisillä on kohonnut riski kuormittua sairastuneen rinnalla. Kuormittumisen tunnistaminen on tärkeää uupumisen ehkäisyssä. Omaan hyvinvointiin voi parhaiten vaikuttaa tiedostamalla ja ennakoimalla kuormittumiselle altistavia tekijöitä, sekä hankkimalla ja ottamalla vastaan apua muistisairaan henkilön hoitoon. Läheisen hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeä osa muistisairaan ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa.

Tähän itsearviointiin on kerätty tekijöitä, joilla koetaan olevan vaikutusta muistisairaan henkilön läheisen hyvinvointiin. Vastaamalla kysymyksiin läheinen voi tunnistaa omia kuormittumistekijöitään ja voimavarojaan.

Itsearvioinnissa on 6 osioita ja 45 kysymystä. Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

Kyselyn sisältö ja palaute on tarkoitettu tukemaan läheisiä oman hyvinvointinsa tarkastelussa, sekä antamaan tietoa muistisairauksista ja niiden tuomista kuormitustekijöistä. Itsearviointi ei korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon antamaa henkilökohtaista neuvontaa.

Aloita kysely